Samenwerken aan een versnelde uitrol van de Intelligente Snelheidsassistentie (ISA)

Snelheidsovertredingen zijn de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen. Vanaf 2022 moeten alle nieuwe voertuigtypes en vanaf 2024 alle nieuwe voertuigen die in de EU op de markt komen, zijn uitgerust met intelligente snelheidsassistentie (ISA). Aangezien voertuigen gemiddeld tussen 6 en 11,5 jaar oud zijn, zal het nog even duren voor echte effecten kunnen worden verwacht. ISA-FIT wil een solide all-in retro-ISA-oplossing voor stedelijke omgevingen bieden om de invoering te versnellen ten voordele van bestuurders en andere weggebruikers. ISA-FIT zal een retro-ISA van V-TRON in de Gemeente Helmond testen. 15 ISA-voertuigen worden geëvalueerd op de kwaliteit van de dienstverlening, de acceptatie door de bestuurder en de gedragsresultaten binnen verschillende use-cases. Ondertussen zal een Europese strategie worden ontwikkeld om de implementatie van ISA’s op te schalen, met de nadruk op samenwerking inzake snelheidslimietdatabanken, uitrolnormen en aankoopstrategieën. Aan het einde van het project zal een kant-en-klaar ISA-retrofitproduct worden gelanceerd en worden er consultancydiensten ingezet.

Abstract

ISA is een van de meest veelbelovende geavanceerde rijhulpsystemen (Advanced Driving Assisng Systems – ADAS) met een bewezen effect op snelheidsbeperking, milieu, verkeersveiligheid en comfortverhoging voor de bestuurder. ISA heeft dan ook een potentieel om de leefbaarheid in steden te verbeteren. Grootschalige implementatie en gebruik van ISA-systemen bestaat echter nog niet, maar zou in principe op langere termijn geleidelijk andere maatregelen (zoals verkeersdrempels en handhaving) kunnen vervangen. Veel organisaties en instanties zijn al vele jaren bezig om de invoering van ISA-technologie te versnellen. De gemeente Helmond was bijvoorbeeld een van de founding fathers om het “ISA Manifesto” te lanceren op de Polis Annual Conference in Manchester in 2018. Een belangrijke stap naar grootschalige uitrol werd gezet met de herziening van de Algemene Veiligheidsverordening. Het voorstel van de Europese Commissie om onder andere ISA verplicht te stellen voor nieuwe voertuigen werd in 2019 goedgekeurd door het Europees Parlement. De nieuwe regelgeving moet dan vanaf 2022 gaan gelden voor alle nieuwe voertuigtypen en vanaf 2024 voor alle nieuwe voertuigen die op de Europese markt komen. Dankzij de EU-regelgeving zullen in de komende jaren steeds meer voertuigen (auto’s, bussen, vrachtwagens) met ISA-technologie worden uitgerust. Er zijn echter nog heel wat uitdagingen die het ontsluiten van de potentiële voordelen in de weg staan: beschikbaarheid van gegevens, betrouwbaarheid van de dienst in verschillende omstandigheden en omgevingen en betrouwbare systemen die klaar zijn voor de markt (retrofit).

ISA-FIT wil deze uitdagingen aangaan door (i) een retroactief ISA-systeem te testen in verschillende stedelijke omstandigheden om zo tot een robuuster en marktklaar product te komen. Ten tweede door (ii) een kader of strategie aan te reiken voor de invoering van retroactieve ISA, met aandacht voor digitale en fysieke infrastructuur, regelgevingsaspecten en aankoop. De ISA-FIT-concepten moeten leiden tot nieuwe bedrijfsmodellen in een publiek-private samenwerking.

Resultaat en impact

ISA-FIT streeft naar een (i) marktklaar en door de gebruiker gevalideerd ISA-retrofitsysteem en (ii) strategieën voor de betrokkenheid van de betrokken partijen bij de digitale en fysieke infrastructuur, regelgevingsaspecten en aanbestedingen. Deze resultaten zullen gevolgen hebben voor:

Eindgebruikers: betere aanvaarding, bewustmaking en betaalbaarheid van de gebruikers Met “eindgebruikers” bedoelen we vooral de bestuurders. ISA-FIT moet leiden tot betere en duurzame ISA-diensten die comfortabeler en veiliger rijden mogelijk maken voor de bestuurders, maar ook voor iedereen die in de stad woont, zonder negatieve neveneffecten of een belangrijke gedragsaanpassing.

Steden: De invoering van ISA zal de veiligheid en leefbaarheid in stedelijke gebieden verhogen. Het gebruik van technologie aan boord van voertuigen kan kostenbesparend werken omdat bepaalde infrastructurele en handhavingsmaatregelen bij grootschalige invoering niet – of althans veel minder – nodig zullen zijn. ISA-FIT zal realistische, conceptueel beproefde oplossingen bieden die de invoering kunnen helpen versnellen.

Bedrijfsecosysteem: Een van de belangrijkste uitdagingen voor ISA-aanbieders (vooral voor retrofit) is dat de vraag vandaag te laag is – wat hoge productiekosten met zich meebrengt. ISA-FIT zou de vraag van de bedrijven op EU-schaal willen brengen, zodat de productie en de levering relevant worden voor de sector. De efficiëntie van de ISA-diensten zal afhangen van de digitale kaarten, geofencing en on-board camera’s voor de verstrekking van gegevens aan de eindgebruikers en van updates van snelheidsgegevens. De hands-on oplossingen van ISA-FIT kunnen relevant zijn voor (data)dienstverlenende bedrijven.

ISA-FIT kan nieuwe inzichten verschaffen voor de betrokken industrie, overheidsdiensten en de academische wereld en moet leiden tot adequate consultancy en de creatie van een op de markt beschikbaar product dat door overheidsdiensten kan worden gebruikt om bijvoorbeeld hun beleid te bepalen en hun doelstellingen te bereiken.

Opzoek naar meer informatie? Neem contact met ons op