ISA-FIT voor wegbeheerders

Welkom, wegbeheerders!

Zoals u wellicht weet, zal Intelligent Speed Assistance (ISA) vanaf 2022 verplicht worden voor nieuwe voertuigmodellen en vanaf 2024 voor alle nieuwe voertuigen volgens de Europese Verordening (EU) 2019/2144. Dit betekent dat ISA-systemen binnenkort standaard aanwezig zullen zijn op voertuigen.


Wegbeheerders kunnen een cruciale rol spelen bij het succes van ISA op hun wegen, zowel voor fabrieksuitgeruste als after-market systemen. ISA maakt gebruik van drie verschillende gegevensbronnen: de observatie van snelheidslimietborden, elektronische kaartgegevens of andere infrastructuursignalen zoals CITS-berichten.

Om het succes van ISA te vergroten, is het belangrijk dat wegbeheerders de fysieke infrastructuur, zoals de plaatsing en onderhoud van snelheidslimietborden waarborgen. Ook moeten de waargenomen wegomstandigheden matchen met de geldende snelheidslimiet. Daarnaast is het belangrijk dat wegbeheerders actie ondernemen om de digitale infrastructuur up-to-date en nauwkeurig te houden, zodat ISA-systemen en toekomstige geautomatiseerde of autonome voertuigen er gebruik van kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld het creëren van een digitale snelheidslimietkaart omvatten.

We zijn toegewijd om samen te werken met wegbeheerders om het succes van ISA en het veilige en efficiënte gebruik van onze wegen te waarborgen. Laten we samenwerken om de implementatie van ISA tot een succes te maken.

De voordelen van ISA-FIT

30
procent 

Verwachte afname van verkeersongevallen

20
procent 

Verwachte afname van snelheidsboetes

30
duizend 

Verwachte vermindering van uitstoot.

Hoe kunnen we helpen;

Met het ISA-FIT-systeem kunnen we waardevolle gegevens verzamelen voor wegbeheerders over de status van de fysieke infrastructuur. Onze sensoren kunnen detecteren wanneer borden scheef staan, bedekt zijn met bladeren, ontbreken of verkeerd geplaatst zijn, en we kunnen automatisch de wegbeheerder op de hoogte stellen. Daarnaast verzamelen onze sensoren informatie over de staat van het wegdek en de kwaliteit van rijstrookmarkeringen. We voeren ook automatische controles uit op digitale infrastructuurgegevens, zoals snelheidslimietkaarten, om verschillen tussen de kaart en de waargenomen bewegwijzering te identificeren en de wegbeheerder op de hoogte te stellen.

Om deze informatie te verzamelen, gebruiken we gegevens van voertuigen uitgerust met ISA-FIT. Alle gegevensverzameling gebeurt met toestemming van de eigenaar van het voertuig, waarbij we ervoor zorgen dat we voldoen aan alle van toepassing zijnde privacy- en beveiligingsmaatregelen. Om het proces van gegevensverzameling te versnellen, bieden we de optie om wegbeheerdersvoertuigen uit te rusten met ISA-FIT. Dit systeem hoeft niet in te grijpen in de maximumsnelheid van de bestuurder, maar het verzamelt wel waardevolle informatie over de infrastructuur. Als u nog niet klaar bent voor ISA, staan wij klaar om u te helpen beginnen.

Als een wegbeheerder een basisbeoordeling van hun fysieke en digitale infrastructuur wil uitvoeren, bieden wij ook ADAS-kaart diensten aan die uitgebreide scans van het geselecteerde wegennet bieden, waarmee potentiële problemen kunnen worden geïdentificeerd. Na de eerste beoordeling wordt de ADAS-kaart regelmatig en automatisch bijgewerkt door voertuigen die zijn uitgerust met ISA-FIT op die wegen.

Dit is het perfecte moment voor wegbeheerders om het ISA-FIT-systeem te gaan gebruiken om waardevolle infrastructuurgegevens te verzamelen, en we staan klaar om u op weg te helpen.